Infolinka + e-mail

+420 483 359 311 | info@desko.cz

Útvar měření a regulace firmy DESKO a.s. se specializuje na:

  • měření teplot do 1700 st.
  • zpracovaní unifikovaných signálů a jejich vyzualizaci na PC
  • regulace topných elementů
  • regulace motorových pohonů frekvenčními měniči
  • řízení a ovládání strojů a strojních zařízení

Návrh a realizace je prováděna podle požadavků na bezpečnost dle normy ISO...

Uvedené činnosti podporuje vlastní konstruktérská skupina, která navrhuje a vypracovává projektovou dokumentaci. Na všechny naše dodávky je možné sjednat i nepřetržitou hotovost našich specialistů.