Infolinka + e-mail

+420 488 117 011 | info@desko.cz

 

POLITIKA KVALITY

Využíváme systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016
v hlavních podnikatelských oborech divizí

D100 – Stroje a formy

D300 – Pecní

D700 – Výroba elektrotechnických výrobků

Naší zásadou je, že veškeré produkty se vyrábí v jediné – nejlepší kvalitě.  Stálým cílem je vytvářet a udržovat důvěru v naše výrobky a služby vázané na tyto výrobky.

Přijali jsme proto politiku kvality s mottem:

 

Náš zákazník = nejvyšší priorita

 

 

 

Toto základní motto naplňujeme soustředěním se na následující imperativy:

  1. 1.     Zlepšování kvality našich výrobků

a)  Základním a prvořadým cílem činností firmy je uspokojování vyřčených, ale i očekávaných budoucích potřeb zákazníků.

b)  Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen typickou kvalitu prodávaného zboží, ale i kvalitu dodržování sjednaných dodacích podmínek a kvalitu průvodních administrativních prací.

  1. 2.     Stálá výborná a dokumentovaná kvalita všech činností

a)  VSTUPY přednost dostávají dodavatelé s efektivním systémem řízení kvality.

b)  VÝSTUPY doklady dokumentující péči o kvalitu (interní průvodní dokumentace obchodu i výroby, dále certifikáty, prohlášení o shodě).

  1. 3.     Standardní systém řízení kvality podle mezinárodní normy

a)  Vedení firmy se plně ztotožnilo s obsahem normy ČSN EN ISO 9001 a účinně ho zavedlo uvnitř celé firmy. Navenek spravuje kontext firmy zahrnující vztah k externím poskytovatelům, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům a k regionální veřejnosti. Přitom řídí rizika existující v rámci uvedených vztahů.

b)  Systém managementu kvality je organickou součástí řízení firmy, princip stálého zdokonalování firmy je alfou i omegou při řízení firmy.

  1. 4.     Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality

a)  Našim největším potenciálem je kvalifikovaný a informovaný zaměstnanec.

b)  Ve firmě jsou všichni k sobě navzájem zákazníci a dodavatelé.

 

V Desné dne 15. března 2017

 

 

Ing. Júlia Stephányová                                                      Ing. Pavel Michek

představitel vedení pro kvalitu                                           generální ředitel