Infolinka + e-mail

+420 488 117 011 | info@desko.cz

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví

(ČSN OHSAS 18001)

 

Využíváme systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001). Cílem je chránit životy a zdraví zaměstnanců, klientů i návštěvníků firmy.

 

 

Přijali jsme bezpečnostní politiku s mottem:

 

 

Ochrana zdraví a životů zaměstnanců i návštěvníků firmy je pro nás samozřejmou hodnotou nejvyšší priority

 

 

Toto základní motto naplníme soustředěním se na následující zásady:

 

  1. 1.     Odpovědný vztah k životům a zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy

a)    Sledujeme a důsledně naplňujeme právní i jiné požadavky vztahující se k pracovnímu prostředí i bezpečnosti práce.

b)    Zlepšujeme pracovní prostředí a hygienu práce. Hodnotíme bezpečnostní rizika všech činností a pracovišť a problémy odstraňujeme podle jejich naléhavosti.

c)    Zavádíme technologie s minimálním dopadem na zdraví zaměstnanců i externistů.

d)    Monitorujeme možné zdroje poškození zdraví. Systematicky sledujeme a vyhodnocujeme potenciální i skutečnou nehodovost a přijímáme bezpečnostní opatření.

e)    Do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnujeme všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají (dodavatele, zákazníky, veřejnost atd.).

f)     Systematicky dokumentujeme, posuzujeme, kontrolujeme a hodnotíme stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti práce a zajišťujeme okamžitou nápravu zjištěných nedostatků.

 

  1. 2.     Komunikace záležitostí bezpečnosti a ochrany zdraví

a)    Komunikujeme a konzultujeme se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami zásadní otázky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Motivujeme všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek společnosti.

b)    Vyžadujeme od svých partnerů dokumentované záruky, že při jejich činnosti v areálu naší firmy i mimo něj neohrozí životy a zdraví našich zaměstnanců.

 

 

Ing. Pavel Michek

 generální ředitel

V Desné dne 1. dubna 2017