Infolinka + e-mail

+420 483 359 311 | info@desko.cz

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů:


o    Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

o    Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Ochrana osobních údajů je jednou z našich priorit. Zajišťujeme ji z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů i zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a spisové služby.

Garantem GDPR je Ing. Júlia Stephányová.

Ke stažení:
Politika GDPR
Informace pro obchodní partnery
Informace pro zaměstnance